Trivselregler

.....

Vatten ur kranen och avloppsvattnet bort är en självklarhet för de flesta, men inget som händer av sig själv. Vi är många som jobbar hårt för att det ska fungera utan störningar. Med din hjälp kan det funka ännu bättre. Toaletten gillar allt som kommer ur kroppen. Bajs, kiss, kräks och toalettpapper. Allt annat kastas i soporna. Till exempel, tops, bomullstussar, tamponger, våtservetter och kondomer.

Tips 1 är att ha en papperskorg stående i badrummet och släng skräpet i den. Rena rör - Inget fett i vasken! Fett från matlagning ska inte spolas ner i vasken. Fett som hälls i avloppet stelnar i det kalla ledningsnätet och orsakar stopp i ledningarna. Av fett bildas dessutom hälsofarliga och illaluktande gaser. Gaserna fräter på ledningsnätet och är en hälsorisk för maskinisterna när det kommer ner till reningsverken.

Tips 2 är att större mängder fett, t.ex. från fritös, hälls med hjälp av en tratt i en gammal flaska eller mjölktetra som lämnas till återvinningscentralen.  Mindre mängder fett, t.ex. efter stekning torkas upp med hushållspapper och läggs i kompostpåsen som sedan används för att producera biogas. Kasta inte snus i toaletten! Snus innehåller giftiga och miljöfarliga tungmetallen kadmium. Prillan ska inte heller slängas i naturen. Sveriges en miljon snusare spolar varje dag ner ca 4 miljoner snusar i toaletten. Det blir ca 1,4 miljarder prillor per år, eller drygt 1 100 ton snus per år! Snuset ska slängas bland de brännbara soporna. Medicin lämnas till apoteket! Fiskar och andra vattenlevande djur mår DÅLIGT av all medicin som finns i våra vatten. Reningsverken är inte byggda för att rena vattnet från våra mediciner.

Städa tvättstugan efter avslutat tvättpass!

  • Torka av tvättmaskinerna och gör rent tvättmedelsfack/sköljmedelsfack
  • Rengör silen bakom tvättmaskinen
  • Torka av torktumlare och töm från ludd
  • Sopa/torka golv
  • I tvättmaskinen får endast kläder, lakan och dyl. tvättas, ej mattor.

På balkongen är härligt att vara. Många är vackert smyckade med mattor och blommor. Men tänk på att det inte är okej att sätta blomlådan på utsidan av balkongen p g a säkerhetsskäl. Även paraboler, markiser och balkongskydd vill en del sätta upp på sina balkonger, men då måste man kontakta Hebygårdar för råd och ett godkännande.

Ja, visst vill man städa och göra fint ibland, man storstädar och slänger ut mattorna. Men tänk på dina grannar innan du hänger ut eller piskar dina mattor. Undvik att göra det från balkong eller fönster. Vi ber dig använda piskställningen som oftast finns ute på gården.

Om du skulle få in skadedjur som t ex möss, myror och kackerlackor ska du vända dig till ANTICIMEX på tel: 018- 490 39 00 och uppge kundnummer: 199 586

Det är inte särskilt bra att göra i anslutning till sin lägenhet. Mat och brödsmulor drar till sig skadedjur såsom råtter och möss som sedan tar sig in i fastigheten.

Ja. Husdjur som hundar och katter finns det många i våra fastigheter runt om. Dessvärre är det inte alla som gillar dessa djur. Så för allas trevnad ber vi dig att hålla koll på din katt eller hund. Hunden måste t ex alltid vara kopplad i trappuppgång och bostadsområde och får naturligtvis inte heller vistas i närheten av lekplatser och sandlådor, detta gäller även katter.

I din lägenhet har du rätt till lugn och ro. Och för att alla ska få det gäller det att man visar hänsyn till varandra. Exempel på störningar kan vara: musik på hög volym, skällande hund, duschande mitt i natten, spikande och bankande nattetid. Mellan klockan 22.00-07.00 bör man visa extra hänsyn. Skulle man bli störd är det bästa att i första hand ta kontakt med sin störande granne, om inte det hjälper kontaktar du Hebygårdar. Är störning kraftig och sker efter kontorstid kontaktar ni STÖRNINGSJOUREN: 073-6008577

   Sidan uppdaterad: 2022-02-07

   

   

   Sidan uppdaterad: 2022-02-07