Om Hebygårdar & Hebyfastigheter

Hebyfastigheter är ett kommunägt bostadsföretag som drivs i aktiebolagsform och ägs av Heby Kommun. Hebyfastigheter förvaltar och äger de flesta skolor, daghem, sporthallar m.m i norra och södra delarna i Heby Kommun. Dotterbolaget Hebygårdar AB äger och förvaltar nära 900 lägenheter och äldreboende runt om i Heby Kommun. Båda bolagen är helägda av Heby Kommun.

I Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB:s styrelse sitter personer valda av kommunfullmäktige:

 

 

 

Erik Backman (S)

Styrelseordförande

Ulf Nygren (M)

Vice Ordförande

Stefan Liljebris

Extern VD

Christina Perman

Sekreterare

Håkan Collin (S)

Styrelseledamot

Mats Joelsson (C)

Styrelseledamot

Mattias Widén (SD) 

Styrelseledamot

Leif Nilsson (S)

Styrelsesuppleant

Carola Eriksson (S)

Styrelsesuppleant

Daniel Röjerås (C)

Styrelsesuppleant

Toni Hietakuja (SD)

Styrelsesuppleant

Kristina Cedrins (M)

Styrelsesuppleant

Hebyfastigheter & Hebygårdars Årsredovisningar


Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2022

 


Sidan uppdaterad: 2023-05-24