Om Hebygårdar & Hebyfastigheter

Hebyfastigheter är ett kommunägt bostadsföretag som drivs i aktiebolagsform och ägs av Heby Kommun. Hebyfastigheter förvaltar och äger de flesta skolor, daghem, sporthallar m.m i norra och södra delarna i Heby Kommun. Dotterbolaget Hebygårdar AB äger och förvaltar nära 900 lägenheter och äldreboende runt om i Heby Kommun. Båda bolagen är helägda av Heby Kommun.

I Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB:s styrelse sitter personer valda av kommunfullmäktige:

  • Bo Larsson – Styrelseordförande
  • Ulf Nygren – Vice ordförande
  • Stefan Liljebris – Extern VD
  • Leif Nilsson, Håkan Collin, Mattias Widén – Styrelseledamoter
  • Kenth Nilsson, Carola Eriksson, Niklas Ahlezon, Sven-Erik Flodström, Toni Hietakuja – Styrelsesuppleanter
  • Christina Perman – Sekreterare

 


Sidan uppdaterad: 2022-11-23 Kontakta Sandra Anderssson