Om Hebygårdar & Hebyfastigheter

ikon

Stationshuset

Hebyfastigheter är ett kommunägt bostadsföretag som drivs i aktiebolagsform och ägs av Heby Kommun. Hebyfastigheter förvaltar och äger de flesta skolor, daghem, sporthallar m.m i norra och södra delarna i Heby Kommun. Dotterbolaget Hebygårdar AB äger och förvaltar nära 900 lägenheter och äldreboende runt om i Heby Kommun. Båda bolagen är helägda av Heby Kommun.

I Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB:s styrelse sitter personer valda av kommunfullmäktige:

Erik Backman (S)

Styrelseledamot

Stefan Liljebris

Extern VD

Håkan Collin (S)

Styrelseledamot

Mattias Widén (SD)

Styrelseledamot

Carola Eriksson (S)

Styrelsesuppleant

Toni Hietakula (SD)

Styrelsesuppleant

Ulf Nygren (M)

Vice Ordförande

Christina Perman

Sekreterare

Vakant (C)

Styrelseledamot

Leif Nilsson (S)

Styrelsesuppleant

Daniel Röjerås (C)

Styrelsesuppleant

Kristina Cedrins (M)

Styrelsesuppleant

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterad: 2024-04-08

Mer information

Årsredovisning 2019 Årsredovisning 2020 Årsredovisning 2021 Årsredovisning 2022 Årsredovisning2023