Allmänt

Några vanliga frågor och svar.

nyckel i dörr

Hur gör jag en flyttanmälan till Skatteverket?

Det är viktigt att folkbokföringen är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta.

”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

 

Kan jag byta bostad inom Hebygårdar?

För att en hyresgäst ska få flytta till ett annat boende hos Hebygårdar gäller följande:

  • Ingen hyresskuld på den nuvarande lägenheten
  • Inkomstprövning om hyran för den nya bostaden är högre än för den befintliga
  • Anmälan om störningar i boendet kan vara skäl att neka till bytet
  • Man måste ha bott på adressen i minst 1 år
  • Du söker din nya lägenhet, lägger en intresseanmälan, via din inloggning på vår hemsida alternativt använder "bostadsbytaren".
  • 3 månaders uppsägningstid gäller även vid byte inom beståndet
 
Vad ska jag tänka på vid flyttstädning?

Följ våran checklista för att vara säker på att du uppfyller våra krav för flyttstäd.

 

Kan jag betala hyran med autogiro?

Ja, ladda ner och fyll i denna blankett.

 

Hur får jag reda på vilket lägenhetsnummer jag har?

Lantmäteriet har beslutat att alla bostadsbolag måste skapa ett nytt lägenhetsregister så att alla lägenheter får ett unikt nummer. Skapandet av de olika numrena sker efter Lantmäteriets standardmodell. Vill du läsa mer om Lantmäteriets syfte med detta lägenhetsregister kan du gå in på lantmäteriets hemsida. Lägenhetsnumret finns även på ditt gällande hyreskontrakt. Hebygårdar sätter även upp det aktuella lägenhetsregistret i Portuppgång A i respektive fastighet.

 

Behöver jag ha en hemförsäkring?

Att ha en hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem, den täcker bland annat skador på dina egna ägodelar samt om du skulle bli vållande till en större skada, så som brand eller vattenskada. Även om du inte själv är vållande till skadan är det bra med en hemförsäkring då den ibland kan stå för eventuella extra kostnader i samband med skadan. Så om du inte redan har en hemförsäkring bör du teckna en sådan.

 

Sidan uppdaterad: 2022-11-15