Allmänt

Nyckelring

Allmänna villkor

 

Vi behandlar personuppgifter, enligt GDPR, när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Genom att jag registrerar mig som kund hos Hebygårdar AB och skickar ansökan via internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, att enligt GDPR, ge Hebygårdar AB rätt att ta en kreditupplysning och annan information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan.

Detta innefattar även kontroll av hur jag skött mina hyror till tidigare hyresvärd.

Jag intygar också att jag avser att använda hyresobjektet för eget bruk och stadigvarande boende.

Jag lämnar också mitt samtycke till att Hebygårdar AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen.

 

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Jag är medveten om att Hebygårdar AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

 

Sidan uppdaterad: 2023-06-14

 

 

Mer information

Autogiromedgivande