P-plats & Garage

I våra bostadsområden finns p-platser med eller utan el, carport, eller garage. Som bostadshyresgäst hos oss har du förtur i kön till de som hör till just ditt område. 

 

 

Garage

Vi har två typer av garage, kalla och uppvärmda. Garagen är utrustade med uttag för motorvärmare (kan saknas i äldre garage, men kan givetvis installeras av oss om efterfrågan finns). Det är förbjudet att ladda elbil i våra garage, då elen i garagen inte är anpassad för ändamålet. Garagen får inte heller nyttjas som förråd utan är upplåtna för personbil om inget annat anges av kontraktet. Garage kan endast sökas i samma område som man är bosatt i. Bor du exempelvis i Morgongåva är du spärrad från att söka garage i Heby. 

Carport

I ett fåtal områden har vi carportar utrustade med uttag för motorvärmare. Uttagen får inte användas för att ladda elbil. 

P-plats med motorvärmare

Vi har gott om parkeringsplatser med uttag för motorvärmare. Elen ingår i avgiften för platsen och du betalar en fast månadsavgift oavsett hur mycket el du förbrukar. Det är inte tillåtet att ladda elbil via uttaget för motorvärmare. Hebygårdar sköter underhållet för vägen fram till p-platsen. Sandning och snöröjning inom parkeringsrutan ingår inte.

P-plats

I alla våra områden finns p-platser att hyra. Hebygårdar sköter underhållet för vägen fram till p-platsen. Sandning och snöröjning inom parkeringsrutan ingår inte.

Generellt

Vi har inget maxantal p-platser man får hyra. Däremot kan man inte få erbjudande om mer än 1 plats, om det är kö till p-platserna på adressen. Efter tilldelat p-platskontrakt spärras möjligheten till fler ansökningar de nästkommande 12 månaderna. Kontakta då oss om du har mer än en bil som behöver plats.

Vi har ett samarbete med Securitas på ett flertal av våra områden. De hjälper oss att se över så våra parkeringsregler följs. Vid överträdelser, har de rätt att bötfälla. 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2024-01-16

Tjärbrännarvägen 1-6 Garage

Mer information

För hyresgäster