Tillgänglighetsredogörelse

En blind person känner på sin smarta mobil

Hebygårdar AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi hur www.hebygardar.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på hebygardar.se som inte är tillgängligt för dig skicka e-post till info@hebygardar.se eller ring oss på 0224-362 00.

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

För oss på Hebygardar är det viktigt att vi är tillgängliga och att innehållet på vår webbplats följer det nya direktivet. Om du upptäcker problem på hebygardar.se eller om du anser att vi inte uppfyller de nya webbdirektiven om tillgänglighet ta kontakt med oss så att vi vet att problemen finns. Skicka e-post eller ring oss så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet.

Innehåll som inte är tillgängligt

Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik Oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Det finns PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade t ex. våra Årsredovisningar. De blanketter som inte är tillgängliga kommer vi åtgärda eller så bygger vi om dessa till e-tjänster.

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-11-07

Ansikte på en kvinna