Preliminär hyreshöjning för 2024

små modellhus

Hyresförhandlingarna har strandat och vi har begärt medling hos Hyresmarknadskommittén, HMK. För att mildra den retroaktiva justeringen som kan bli kännbar, då det kan dra ut på tiden - har vi kommit överens om att höja hyrorna preliminärt. Den faktiska hyresökning kommer efter överenskommelse senare, då justeras hyrorna slutligt.

För er på Allévägen 11 A & B och er med kallhyra blir den preliminära höjningen 3,7%. Torgvägen 3, 5 & 7 är undantagen förhandlingen då ni följer en annan upptrappning med renoveringshyror. Övriga får en preliminär höjning på 4,0 %. Gäller från den 1.a februari