Låsbyte

Låsbyte på Lekvägen 1, Allévägen 13 och Skyttevägen 2

Vi vill påminna våra hyresgäster om att komma och kvittera ut nya nycklar, då låsbyte är planerat på dessa adresser inom kort.

Det är fortfarande många som inte har hämtat ut sina nycklar och för att arbetet med låsbytet inte ska bli försenat önskar vi att ni gör detta snarast.