Information om skyddsrum

Information om skyddsrum

-Här har vi samlat information som kan vara bra att veta om skyddsrum.

 

Frågan om skyddsrum har uppmärksammats mycket de senaste veckorna. Det här kan vara bra att veta:

1. Det finns skyddsrum i fyra av våra fastigheter:

Heby skola -Hög

Centralgatan 2A-C i Heby

Heby Harbo skola

Östervåla skola

2. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv skyddsrumskarta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.

3. Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om skyddsrummet ligger i det hus du bor i, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Nycklar till våra skyddsrum finns på respektive lokalkontor.

4. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s hemsida.

5. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.

6. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

7. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.

8. Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".