Uppdaterad uthyrningspolicy med bl.a. nya regler gällande byte av lägenhet

From 1/1-21 gäller en del ändringar i vår uthyrningspolicy. Vi uppdaterar bl.a. våra regler gällande lägenhetsbyten inom Hebygårdar, där man nu har 3 månaders uppsägningstid även vid lägenhetsbyten. Du måste även ha bott i din lägenhet i 12 månader innan du kan söka en ny lägenhet.

Uthyrningspolicyn hittar du här på vår hemsida under Frågor & svar eller så går den att få ta del av på vårt kontor.

Uthyrningspolicy 2020-12-17