Hyresgästenkät!

Välkommen till vår hyresgästenkät!

För att kunna utveckla vår service och våra bostäder ber vi dig att svara på vår enkät.

Webbundersökningen görs av Q & A Analyse AB, ett oberoende företag.

Svaren behandlas anonymt. Resultaten presenteras i översiktliga tabeller,

diagram och liknande sammanställningar.

För att komma till enkäten kan du klicka på länken nedan. Du kommer då till en

sida där du får logga in med ett lösenord som du hittar i följebrevet till enkäten.

På förhand – ett stort tack för din medverkan!

https://www.relationwise.com/survey.aspx?id=d717c77243f9b3bc5787ea7abbd2edcb