Problemet med felanmälan via vår hemsida är nu löst!

Nu kan du återigen felanmäla via vår hemsida.