Nybyggnation i startgroparna – Östervåla Brandstation

Förra månaden gjorde vi en djupdykning i hur byggprocessen vid nybyggnation går till. Under v.48 inleds en efterlängtad tillbyggnad av Östervåla Brandstation.  

Längs Fredsgatan i de södra utkanterna av Östervåla tätort återfinns Östervåla Brandstation. Brandstationen, som normalt är obemannad, ingår i Räddningstjänsten Sala-Hebys område. Räddningstjänsten i Sala-Heby bildades 1973 och består i dagsläget av totalt sju utryckningsstyrkor.   

Det har under en tid funnits ett behov av nybyggnation och renovering av brandstationen. I synnerhet har det saknats omklädningsrum för kvinnor, något som nu kommer att byggas. Planlösningen och personaldelen för brandstationerna i Heby och Östervåla kommer därför kompletteras med en tillbyggnad.

Det som för närvarande fungerar som gym görs om till damernas omklädningsrum. Gymutrymmena kommer inte försvinna helt och hållet utan omlokaliseras till en tillbyggnad som görs på brandstationens baksida. Detta gym kommer fungera som en gemensam facilitet.

Tidsplanen för nybyggnationen är ännu inte helt fastställd, men beräknas pågå mellan v.48 2017 och v.18 2018.  

Se byggritning över nya Östervåla Brandstation. 

Har du frågor om renoveringen av Östervåla Brandstation eller om nybyggnation i allmänhet? Ta gärna kontakt med oss!