Östervåla

Här finns vårdcentral, äldreboende, bibliotek, post- och bankkontor, barnomsorg samt grundskola årskurs 1-9. Fina idrottsanläggningar finns med bl.a brottar- och styrketräningslokal, bordtennis, fotbollsplaner och konstfrusen ishall. Bor Du i Östervåla är avståndet till: Heby 34 km,
Sala 51 km, Uppsala 52 km, Gävle 79 km.

V�ra lokaler i Östervåla:

  • Leklandia FSK
  • Granitens FSK
  • Östervåla skola
  • Östervåla Brandstation
Per-Erik Zilén
Sören Ohlsson
Harbo, Huddunge, Östervåla, Runhällen

Har du en felanmälan angående din lokal i Östervåla?

Östervåla

Här finns vårdcentral, äldreboende, bibliotek, post- och bankkontor, barnomsorg samt grundskola årskurs 1-9. Fina idrottsanläggningar finns med bl.a brottar- och styrketräningslokal, bordtennis, fotbollsplaner och konstfrusen ishall. Bor Du i Östervåla är avståndet till: Heby 34 km,
Sala 51 km, Uppsala 52 km, Gävle 79 km.