Förnybar energi är framtiden – därför är vi en del av Allmännyttans klimatinitiativ

På Hebygårdar vill vi verka för en klimatsmart värld. Vårt deltagande i Allmännyttans klimatinitiativ speglar vår strävan mot en helt fossilfri allmännytta. Tillsammans kan vi ställa om helt till förnybar energi!

Det går inte att blunda inför faktumet längre. Klimatförändringarna har eskalerat till en nivå där dess effekter hotar kommande generationers möjligheter att leva på vår planet.

Allmännyttans klimatinitiativ, som startade under hösten 2018, är en reaktion på denna oroväckande utveckling. Ett gemensamt upprop inom allmännyttan som höjer ambitionsnivån och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Deltagande i Allmännyttans klimatinitiativ innebär att aktivt arbeta för att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Ett uppdrag som vi på Hebygårdar med stolthet åtagit oss.

Allmännyttans klimatinitiativ har två övergripande huvudmål:

  • En fossilfri allmännytta genom förnybar energi senast 2030.
  • 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Skåneinitiativet gav goda resultat

En slags förlaga och inspirationskälla till Allmännyttans klimatinitiativ är det uppmärksammade Skåneinitiativet. Ett projekt som medförde att 105 allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans sparade 4,7 TWh energi. Vilket motsvarar årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Dundersuccé och lovord från dåvarande energiministern följde. Tänk hur mycket energi som vi kan spara om vi involverar hela landets allmännytta!

Så är vi klimatsmarta

Så vad innebär det rent konkret att vi verkar mot en fossilfri verksamhet? Dels så arbetar vi aktivt för att fasa ut fossila bränslesätt, såsom exempelvis i egna pannor, samt ser till att den energi som vi köper orsakar så lite koldioxidutsläpp som möjligt. Dessutom ska vi prioritera tjänstefordon som minskar utsläppen, ställa klimatkrav på våra leverantörer och ställa om till förnybar energi.

Som kommunalt fastighetsbolag har vi förstås ett större ansvar att fokusera på klimatsmarta boenden. T.ex. genom att på olika sätt göra det lättare för dig som hyresgäst att utföra fossilfria vardagsresor via cykel, till fots eller med elbil.

Har du ett eget förslag på hur vi kan bli klimatsmartare? Kontakta gärna oss!