Byggprocessen vid nybyggnation – “varför bygger ni inte”?

Behovet av nybyggnation i vårt avlånga land är en ständigt aktuell fråga. “Varför bygger ni inte?” är en vanlig undran från medborgare till landets politiker och byggherrar. I synnerhet när det gäller förekomsten av hyresrätter. Svaret är att det är många saker som måste klaffa innan det första spadtagen kan tas.

Inledningsvis ska det produceras ett detaljerat behovsunderlag som på förhand utreder projektets alla delar samt innehåller en komplett kostnadskalkyl. Sedan inleds sökandet efter en lämplig tomt att uppföra bostäderna på, innan planprocessen för nybyggnationen sedan presenteras för kommunen för godkännande.

När i sin tur finansieringen väl är i hamn ska en projektering för underlag till anbudsförfrågan (förfrågningsunderlag) tas fram i samband med upphandlingen av nybyggnationen. Offertförfrågningar från intresserade entreprenörer ska sedan utvärderas och kontrakteras. Först i detta läget kan själva byggandet påbörjas med besiktning som efterföljande procedur. Däremellan behövs även beslut i styrelsen och kommunstyrelsen.

I fallet Hebygårdar så har vi relativt nyligen byggt 100 nya lägenheter men har samtidigt för tillfället inga nya tomter klara att uppföra ytterligare nybyggnation på. Detta försvårar förstås nybyggnationsprocessen, likväl som att höga hyror skrämmer bort bostadssökande intressenter. Om vi ska bygga igen så måste vi fokusera på mindre lägenheter för att på så vis få ner hyrorna så vi i slutändan verkligen får dessa bostäder uthyrda. Det ska även tilläggas att vi har svårt att få tillräckligt med anbud på grund av överhettningen i de större städerna.

Snårigt, inte sant?

Har du fler funderingar kring nybyggnation? Kontakta oss!