Besökstiden stängd idag 30/11 pga sjukdom!

Vi måste tyvärr stänga vår besökstid idag 30/11 kl. 13-16 p.g.a sjukdom.

Vår telefon har öppet som vanligt mellan kl. 8-12, besökstiden öppen som vanligt imorgon 1/12.

 

Har du nycklar att lämna in till oss så märk dom med ditt namn eller lägenhetsnummer och lägg dom i vårt nyckelinkast, den vita luckan till vänster om dörren.