Avbrott fjärrvärme Östervåla 2/12

SHE låter meddela att de ska reparera en läckande kulvert i Östervåla den 2/12 mellan 8.00-16.00
Berörda:
 Torgvägen 1-7, Tallgården, Pastorsexp, Kyrkvägen 5-6, Dillnersväg 4,7,8
-Avbrott gäller värme och varmvatten, kallvattnet påverkas inte.