Stamrenovering, Heby

Stamrenovering Stationsvägen 5-11, Heby

HEJ!

Vi är både stolta och glada att nu kunna presentera våra tankar för framtida

stamrenovering. Tanken är att vi skall höja standarden i fastigheten, där vi valt

att prioritera lägenheterna med nya stammar, badrum och möjligheten till nytt kök

samt helt ny ventilation med till- och frånluft (FTX). Även husens fasader kommer

att få ett lyft i detta första steg.

Vår vision är att skapa ett så trevligt boende som möjligt för våra hyresgäster.

Lägenheter att trivas i för framtiden där vår vision och förhoppning är att skapa

både trivsamma bostäder men även att kunna förbättra området i sin helhet. Vi

tror även att utomhusmiljön kan betyda mycket för områdets trivsel och utveckling.

Då efterfrågan på lägenheter är stor i Heby så finns även nyproduktion med i

vår vision.

Stationsområdet byggdes 1972 och åldern börjar ta ut sin rätt, vilket börjat visa

sig bl.a. genom vattenskador.

Kv. Tegelmästaren 1-2, som ligger på Stationsvägen 5-11, är en del av

miljonprogrammet som byggdes upp i Sverige under åren 1965 till 1975.

Hebygårdar AB

Hälsningar

VD Ove Hedberg

 

Tegelmästaren, Stationsvägen 5-11