Hebyfastigheter

Om Hebyfastigheter AB

Hebyfastigheter är ett kommunägt bostadsföretag som drivs i aktiebolagsform och ägs av Heby Kommun. Hebyfastigheter förvaltar och äger de flesta skolor, daghem, sporthallar m.m i norra och södra delarna i Heby Kommun. Vi har husvärdar kopplade till de olika områdena i Söder samt i Norr.

Skulle det uppstå något tekniskt problem i lokalen trycker du på knappen FELANMÄLAN och följer anvisningarna.

I Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB:s styrelse sitter personer valda av kommunfullmäktige:
Snezana Oscarsson – Styrelseordförande, Håkan Collin – Vice ordförande, Ove Hedberg – Extern VD, Carola Eriksson, Niklas Ahlezon, Gösta Persson – Styrelseledamoter
Kenth Nilsson, Kerstin Nyman, Stig Johansson, Sven-Erik Flodström, Bo Ekroth 
– Styrelsesuppleanter
Christina Perman – Sekreterare

——————————————————————
Hebyfastigheter & Hebygårdars Årsredovisningar
klicka här: Årsredovisning 2014
klicka här: Årsredovisning 2015
klicka här: Årsredovisning 2016

Om Heby kommun

Heby kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Och till den tillhör orterna Heby, Harbo, Huddunge, Morgongåva, Runhällen, Tärnsjö, Vittinge och Östervåla.

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor, så som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov m m. Kommunen ansvarar även för gator, trafik och renhållning i staden. Kommunen arbetar dessutom med kultur och nyföretagande.

Medborgarkontoret ligger också under Heby kommun och de hjälper dig gärna med frågor av alla dess slag. Som t ex broschyrer och blanketter, budget och skuldrådgivning, konsumentrådgivning m m.

Kommunens växel: 0224-36000

Adress: Tingsgatan 11, Heby

www.heby.se

VÅRA OMRÅDEN HEBYFASTIGHETER AB

Det är inom dessa områden Hebyfastigheter har sina fastigheter. Hebyfastigheter har lokaler till bl a förskolor, skolor, sporthallar och brandstationer.